Születésnapi köszöntők

Születésnapi köszöntők, beszédek, jókívánságok

Keresztelő Idézet

  Keresztelő Idézet:
Az Egyház számára fontos esemény, amikor egy hívő személy vallást vált vagy
megerősíti hitét a keresztség által. A keresztelés során gyakran
felolvashatunk idézeteket a Szentírásból, melyek segítségével megértjük annak
jelentőségét és szépségét. Ezek az idézetek olyan üzeneteket hordoznak,
melyek erőt és reményt adnak az újonnan kereszteltnek az új élet kezdetén. Az
idézetek lehetnek bátorítóak, lelket feltöltők, vagy éppen tanulságosak. Például
Jézus keresztelésekor hangzott el az Atya hangja: „Ez az én szeretett
Fiam, akiben kedvem telik.” Ez az idézet arra emlékeztet minket, hogy
Isten szeret minket és mindig mellettünk van. A másik gyakran használt idézet
a keresztelésnél a Máté evangélium 28. fejezetéből való parancs Jézustól:
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Ez az idézet arra buzdít
bennünket, hogy osszuk meg Isten szeretetét másokkal is. Összességében a
Keresztelő Idézetek egy fontos része a keresztelési szertartásnak, melyek
segítenek bennünket abban, hogy jobban megértsük Isten iránti szeretetét és
terveit velünk. Általuk erőt meríthetünk és inspirációt nyerhetünk az új élet
kezdetén.

Születésnapi köszöntők

Back to top